Výtvarné techniky nejen pro výzdobu Drumbenu

Tento akreditovaný program pro pedagogy a volnočasové pedagogy, je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit pracovat s drumbeny jako pomůckou pro výtvarné tvoření. Bude probíhat ve skupině maximálně 20 účastníků pod vedením Petry Polívkové a kromě toho, že se inspirujete a naučíte se používat různé techniky dekorování drumbenů, odnesete si domů vámi vyzdobený drumben. 

Níže se můžete seznámit s podrobnější strukturou a cíli kurzu:

8:30 – 9:15
Úvod – seznámení s účastníky, vyplnění vstupních evaluačních dotazníků, konkretizace souvisejících témat, kterými se účastníci v průběhu kurzu budou chtít zabývat. (45 min)

9:30 – 11:00
Výtvarné tvoření a Drumben: základní informace
• seznámení s materiálem drumbenu a výtvarnými technikami, které jsou pro něj vhodné;
• zafixování motivů;
• bezpečnost práce, tipy při výtvarné tvorbě pro práci v kolektivu
• využití drumbenu v učebně výtvarné výchovy
(45 min)

11:15 – 12:00
Série prožitkových tvořivých etud (kresba, koláž…): Účastníci si vyzkoušejí všechny techniky, které a) budou rozvíjet jejich fantazii a zručnost, b) inspirovat je ve vlastní pedagogické praxi, c) ukážou možnosti výzdoby Drumbenu
(45 min)

12:00 – 12:45: Pauza na oběd

12:45 – 15:45
Vlastní výtvarné pojednání drumbenu
1. Přípravné fáze a základní nátěr
• návrhy – témata, skici, barevnost: Lektorka provede skupinu možnostmi, jak vyzdobit Drumben a společně připraví konkrétní návrhy.
• práce s maskovací páskou: Lektorka provede účastníky přípravou Drumbenu na zdobení a zmíní různé bezpečnostní a hygienické zásady.
• provedení barevného nátěru.
(90 min)

2. Druhá fáze: dekorování
• práce se samolepicí fólií - příprava motivů, stříhání, vyřezávání
• lineární motivy, kresba permanentními fixy
• barevné detaily - drobné samolepicí prvky
(90 min)

15:45 – 16:30
Diskuze, vyplnění výstupních evaluačních dotazníků, závěrečná reflexe. (45 min)

Celkem: 7 vyučovacích hodin

Určeno pro pedagogické pracovníky:
- učitelé předškolního vzdělávání
- učitelé 1.stupně ZŠ
- učitelé 2.stupně ZŠ (oblasti Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Průřezová témata)
- učitelé gymnázií (oblasti Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Průřezová témata)
- učitele: vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
- vychovatele školských zařízení

Zpět do obchodu