Blog

Schovávaná s nápovědou

Schovávaná s nápovědou

Na procvičování sluchového vnímání a také vzájemného naladění je možné využít cvičení...

Zvukové opakovačky

Zvukové opakovačky

Jde o jednoduchou aktivitu, kterou můžete dělat jak s jedním, tak s více dětmi. Stačí...

Kimova hra s Drumbeny

Kimova hra s Drumbeny

Jak všichni víme, Kimova hra slouží k procvičování různých typů vnímání (zrakového,...

Jak hrát rytmy

Jak hrát rytmy

S mladšími dětmi můžete využít rytmy chůze jednotlivých zvířátek. Nejprve vždy...