Regenerace pedagogického pracovníka

Máte někdy pocit, že jste úplně vyřízení? Ze všeho, co řešíte, komunikujete na denní bázi s mnoha lidmi, řešíte různé situace, běháte ze třídy do třídy a někdy už toho máte fakt dost? V nabízeném kurzu si můžete připomenout, co je to odpočinek a naučit se konkrétní techniky fyzického a psychického odpočinku a připravit si akční plán, abyste si uměli efektivně plánovat čas a abyste odpočinkový čas zařadili do svého života. Kurz bude probíhat ve skupině maximálně 30 účastníků pod vedením Báry Polívkové.

Níže se můžete seznámit s podrobnější strukturou a cíli kurzu:

9:30 – 10:15

Úvod – seznámení s účastníky, vyplnění vstupních evaluačních dotazníků, konkretizace souvisejících témat, kterými se účastníci v průběhu kurzu budou chtít zabývat. Úvodní naladění skupiny (interaktivní cvičení  s Drumbeny a hudebními nástroji. Reflexe (45 minut)

 

10:30 – 12:15 Téma: Odpočinek fyzický

Účastníci na základě použitých demonstrativních a prožitkových metod znovu identifikují poznatky, týkající se zdravého životního stylu, správného dýchání, efektivní práce s hlasem, popř. různých forem pohybu a analyzují možné změny, které by mohli aplikovat do svého života. Použité techniky:

 • Aktivní pohybové cvičení spojené s dechem (nácvik správného dýchání) – Jógické cviky, protahovací cviky
 • Hlasová cvičení (jak opřít hlas o dech, správné používání hlasu, aby se neničil, používání hlasu jako prostředku k relaxaci).
 • Jak začlenit pohyb a vhodnou stravu do života – interaktivní cvičení, kdy si se účastníci ve skupinách sdružují dle stravovacích priorit – společná reflexe opřená o poznatky Ajurvédy, Tradiční čínské medicíny, Klasické evropské medicíny apod.

(90 minut)

 

12:15 – 13:15: Pauza

 

13:15 – 14:45 Téma: Odpočinek „psychický“

 1. Účastníci si znovu připomenou pedagogicko-psychologické pojmy „psychika“ a „psychické procesy“. Vybaví si informace o fungování mozkových vln při spánku a při bdění, pojmy „mentální hygiena a mentální trénink“ což účastníci mohou kdykoliv po skončení semináře, použít za účelem svého odpočinku.
 2. Techniky, které vedou k posílení lidského sebevědomí, pocitu úspěšnosti, schopnosti zvládat zátěžové situace. Použité techniky:
 • Interaktivní cvičení oživující v paměti účastníků základní pojmy a procesy spojené s lidskou psychikou.
 • Praktická ukázka řízené imaginace a meditace.
 • Reflexe a sdílení v menších skupinkách plus sdílení ve skupině

(90 minut)

 

14:45 – 15:00: Pauza

 

15:00 – 15:45 Akční plán napomáhající ke změně

Účastníci budou seznámeni s jednotlivými kroky vytvoření osobního plánu, který by je měl k tomu, aby začali efektivně plánovat svůj čas a začlenili do svého života odpočinkové aktivity. Každý účastník si takový individuální plán vytvoří pod dohledem lektora.

(45 minut)

 

15:45 – 16:30  Závěrečná reflexe, vyplnění výstupního evaluačního dotazníku. (45 minut)


Celkem: 7 vyučovacích hodin

 

Určeno pro pedagogické pracovníky:

 • učitelé předškolního vzdělávání
 • učitelé 1.stupně ZŠ
 • učitelé 2.stupně ZŠ (oblasti Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Průřezová témata)
 • učitelé gymnázií (oblasti Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Průřezová témata)
 • učitele: vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • vychovatele školských zařízení

 

Zpět do obchodu