Jde o jednoduchou aktivitu, kterou můžete dělat jak s jedním, tak s více dětmi. Stačí když vy nebo dítě zahraje jednoduchý rytmus. Ten druhý/ti druzí jen musí zopakovat. Zásadou je, že volíme takový rytmus, který sami po sobě dokážeme opakovat. Začínáme jednoduchými rytmy. Potom můžeme dítěti nabídnout rytmické celky – rytmické říkanky spojené s jednotlivými údery – viz básnička zmíněná ve videu: VENCA BÁC, MÁ PALÁC, V PALÁCI STŘÍBRNÝ TÁC, NA TOM TÁCI LÍVANEC, NIC NÁM NEDÁ LAKOMEC.