Na procvičování sluchového vnímání a také vzájemného naladění je možné využít cvičení „sluchová schovávačka“ nebo „schovávaná s nápovědou“.

Zvolte si s dítětem/dětmi nějaký předmět, který budete schovávat – míček, nebo bačkoru…cokoliv, co se dá někam jednoduše schovat. Dítě se nebude dívat. Může jít na chvilku do jiné místnosti. A vy předmět schováte. Sednete si na neutrální místo a budete pomocí zvuků Drumbenu „napovídat“ dítěti/dětem, zda hledají na správném místě. Pokud budou od místa, kde je předmět schován, vzdáleni více, bude zvuk Drumbenu slabý. Pokud se budou blížit, můžete zvuk zesílit. Pokud budou hodně blízko, můžete bubnovat tak silně, aby si dítě/děti bylo jisté, že hledá na správném místě 😊.