Metodické workshopy pro pedagogy akreditované MŠMT

Na podporu zavedení drumbenů do výuky a volnočasových aktivit jsme připravili několik workshopů pro pedagogy, volnočasové pedagogy a další nadšence, který chtějí drumben používat jako lektoři, nebo ho zařadit do svých stávajících aktivit.

drubmen_skupina

Naše akreditované workshopy

Veškeré následující workshopy odborně odborně zaštiťuje a osobně vede didaktička, metodoložka a (nejen) drumbenový nadšenec Mgr. Bára Polívková, s častou podporou neméně nadšeného “vynálezce” drumbenu Mgr. Zdeňka Rollera. Veškeré workshopy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Sledujte kalendář akcí (v horní části jsou popsány jednotlivé aktivity, které nabízíme; dole je pak přihlašovací formulář na konkrétní datum), přihlašte se k odběru novinek a získejte tak metodiku zdarma a staňte se fanoušky naší Facebookové stránky.

Nabízené kurzy – kontaktujte Báru Polívkovou s jakýmikoliv dotazy

bara-polivkova

Drumben a jeho kontinuální využití v pedagogické praxi I.

Hlavním cílem programu je představit pedagogům unikátní didaktickou pomůcku s názvem drumben, kterou je možné využít v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí i průřezových tématech RVP (tedy i různých ŠVP).

Průběh kurzu:

 • Úvodní naladění, použití drumbenu při „zahřívacích“ aktivitách
 • Použití drumbenu jako rytmického nástroje
 • Použití drumbenu jako prostředku k rozvíjení týmové komunikace a skupinové spolupráce
 • Drumben v rámci relaxačních a sebepoznávacích technik
 • Diskuze, závěr.

Drumben a jeho kontinuální využití v pedagogické praxi II.

Hlavním cílem kurzu je představit pedagogům celkem tři programy určené pro jednotlivé stupně vzdělávání, v nichž je součástí pedagogického procesu i drumben. Dalším cílem tohoto kurzu je, aby pedagogové dokázali do výuky začleňovat aktivity s drumbeny určené pro jednotlivé věkové kategorie, případně aby pedagogové dokázali tyto aktivity kreativně inovovat.

Průběh kurzu:

 • Úvodní naladění, seznámení se strukturou kurzu;
 • Projektový blok s využitím drumbenu, zaměřený na děti předškolního věku;
 • Pedagogická reflexe tohoto bloku;
 • Projektový blok s využitím drumbenu, zaměřený na žáky mladšího školního věku;
 • Pedagogická reflexe tohoto bloku;
 • Projektový blok s využitím drumbenu, zaměřený na žáky staršího školního věku;
 • Pedagogická reflexe tohoto bloku;
 • Diskuze, závěr.

Týmová práce (Audioknihovna)

Hlavním cílem programu je dát pedagogům prostor pro to, aby

a) pojmenovali svoji roli v týmu, pochopili její důležitost a přijali tuto roli. Dále, aby
b) upevnili svoji schopnost týmové práce a komunikace a aby
c) dále rozvíjeli dodržování týmových zásad pomocí netradičního výstupu společné práce.

Bude zadán úkol vytvořit společnou audionáhrávku, která bude umístěna na Audio CD určené dětským domovům a nemocnicím. Pedagogové budou nuceni vystoupit ze svých obvyklých rolí, jejich vstup do týmové komunikace bude tedy autentický a bude přinášet situace, v nichž si pedagogové ujasní jak zásady týmové komunikace a spolupráce, tak svoji vlastní týmovou roli.

Projektové vyučování (Audioknihovna)

Hlavním cílem tohoto programu je, aby účastníci programu pochopili podstatu metody projektového vyučování, a to tak, že účastníci sami koncipují a zrealizují projekt, jehož výstupem je natočení audionáhrávky, která bude umístěna na Audio CD určené dětským domovům a nemocnicím. Zúčastnění pak interaktivním a zábavným způsobem “na vlastní kůži” pochopí základní principy metody projektového vyučování, které si pojmenují na konci programu v rámci pedagogické reflexe.

Práce s hlasem (Audioknihovna)

Hlavním cílem tohoto programu je nabídnout pedagogům cestu, jak efektivně zacházet s hlasem a šetřit si jej, jak dál rozvíjet své veřejné vystupování a jak hledat ve svém profesním i osobním životě prostor pro regeneraci vlastních sil a hledání energetických zdrojů –  to vše prostřednictvím účasti v projektu AUDIOKNIHOVNA, kdy účastníci sami koncipují a zrealizují projekt, jehož výstupem je natočení audionáhrávky, která bude umístěna na Audio CD určené dětským domovům a nemocnicím.

drumben-skolka_01

Neakreditované kurzy
Kromě akreditovaných workshopů nabízíme i jako doplněk k workshopům pro mateřské školy nebo základní školy krátký workshop pedagogy. V jedné lokalitě jsme tak schopni během jednoho dne do práce s drumbeny zapojit děti z mateřských i základních škol, vzdělat pedagogy a volnočasové pedagogy (vítány jsou družinářky, vedoucí koníčků, případně nadšenci bez jasného pedagogického zaměření) a v neposlední řadě rádi strávíme část odpoledne s rodiči, kteří mají zájem své děti vést k tvořivosti, hudebnímu cítění, ale i k tomu, aby byly obklopeny krásnými ekologickými designovými hračkami.

Objevte přínos drumbenu ve výuce a volnočasových aktivitách

 • rozvíjí kreativitu a fantazii dětí
 • vytváří prostor pro literární tvorbu a pro zaznamenání postřehů a myšlenek
 • podporuje rozvoj hudebního cítění u dítěte
 • pomáhá rozvíjet hrubou i jemnou motoriku
 • pomáhá v aktivitách posilujících týmovou práci a při nácviku komunikace
 • harmonizuje činnost pravé a levé mozkové hemisféry
 • může se stát divadelní kulisou a prostředkem neverbální komunikace

Drumben je nejen multifunkční didaktickou pomůckou vhodnou pro všechny věkové skupiny, ale i víceúčelovým doplňkem interiéru. Čistý povrch drumbenu z ušlechtilého recyklovaného papíru téměř vyzývá k uměleckému dovádění. Děti si samy mohou svůj drumben namalovat a ozdobit podle svých představ. Pokud dáte přednost drumbenu s dekorem, můžete si vybrat ze tří variant: drumben v dekoru zvířátka, žížaly a strom.

Pro mateřské a základní školy doporučujeme volit drumben Kids. Pro dospělé pak variantu Drumben Relax. Obě velikosti nabízíme ve variantách bez potisku nebo s dekorem. Vaši objednávku můžete kombinovat z obou velikostí.

www.drumben.cz_prehled02_drumben