Interaktivními programy „Aktivitou proti agresivitě“ stále podporujeme vás a vaše žáky v rozvoji komunikace. A protože samozřejmě víme, že jedna hodina za rok nestačí, nabízíme vám kromě workshopů s drumbeny pro vaše žáky, také speciální metodický seminář pro vás – pro pedagogy, pro lektory a terapeuty.
Dvouhodinový interaktivní workshop je zaměřen na využití drumbenu (a dalších technik) v každodenní pedagogické praxi. Tento metodický seminář vznikl na základě našich zkušeností a vašich požadavků – důraz klademe na rozvoj komunikace a prevenci rizikového chování. Učíme vás během něj techniky a postupy, které můžete následně využívat a inovovat při vaší kontinuální vzdělávací a výchovné práci.
Již během prvních měsíců roku 2013 absolvovalo tento seminář přes pět set zájemců a každým rokem jejich počet roste.
Proto vám nabízíme možnost spojit objednávku workshopů pro vaše žáky také s objednávkou tohoto metodického semináře pro pedagogy. Pracovně říkáme tomuto konceptu X+2, což znamená, že po X hodinách, kdy pracujeme s dětmi, se věnujeme také vám v tomto speciálním metodickém semináři – třeba odpoledne.
A kromě toho je to prý docela příjemný relax…