Kurzy s Drumbeny

KURZY PRO DĚTI 

Garantujeme využívání netradičních forem a metod, které mohou účastníky programu nenásilnou cestou dovést k objevení dosud nepoznaných schopností a k vlastní kreativity.

Naše cíle: 

  • nabídnout dětem/žákům prostor k sebepoznání;
  • v rámci kurzu nabídnout dětem/žákům prostor k přijetí zodpovědnosti za třídní kolektiv (tým);
  • pedagogovi nabídnout možnost vidět třídní kolektiv „zvenku“;
  • vytvořit dětem prostor pro odpočinek a relaxaci, která je důležitou součástí pedagogického procesu;
  • vytvořit prostor pro pochopení a zvnitřnění jednotlivých průřezových témat RVP (ŠVP).